Blog

‘n Vol lewe

Elke dag is ‘n geskenk. Elke sekonde is ‘n dag se hoop, liefde en geloof wat vasgevang is in die idee van ‘n vol lewe. Dis ons almal se strewe. Om ‘n vol lewe te kan lei. Maar het jy al ooit gewonder wat dit werklik beteken? ‘n Vol lewe? Wat behels dit?

prent3

Die enigste plek waar ons die antwoord kan kry is deur te kyk na die voorbeelde van kosbare pkosbare pêrels wat die Here op ons pad geplaas het.  Ons is so bevoorreg dat Hy vir ons elke dag iemand stuur wat ‘n impak op ons lewens kan maak. So ‘n mens was Tannie Emmie. Sy was nie altyd die maklikste mens nie en eiewys is ‘n goeie beskrywing maar vol lewenswysheid en sêgoed was nooit.

Die Bybel sê vir ons dat Salomo die rykste en die slimste mens op aarde was. Hy het honderde vroue gehad, die beste kos en wyn, die beste vermaak en paleise en tuine wat bejeën is deur ander koninkryke. God het al sy hartsbegeertes vervul en daar was niks op aarde wat hy ‘n tekort aan gehad het nie; tog sê Salomo in die boek Prediker: “Alles tevergeefs, sê die Prediker, alles tevergeefs, dit is alles tevergeefs!” (Prediker 1:2).

prent4

Waarom sal Salomo dan so sê? Hy het dan alles wat sy hart kon begeer: Rykdom, Eiendom en Beroemdheid! Wat is dan verkeerd met hierdie prentjie? Dis omdat God ons geskape het vir meer as wat hierdie wêreld ons kan bied. As mens is ons net bewys van die “hier-en-nou”, maar God is ewig. Ons is geskape om mekaar te lei. Om mekaar te dra en te ondersteun. Ons is die voorbeelde vir die generasies wat is, was en nog moet kom. Deur ons sal hulle voortbestaan makliker wees omdat hulle daagliks kan leer uit ons suksesse en tekortkominge.

prent2

In Genesis lees ons dat God die mens na Sy beeld geskape het (Genesis 1:26). Dit beteken dat ons meer soos God is as enige ander vorm van lewe. Ons sien ook dat die volgende waar was voordat die mens gesondig het en die aarde gevolglik vervloek is:

God het die mens ’n sosiale wese gemaak (Genesis 2:18-25).

God het werk gegee vir die mens (Genesis 2:15)

God het met die mens gewandel (Genesis 3:8) en

God het die mens heerskappy oor die aarde gegee (Genesis 1:26).

Wie kan regtig sê dat hulle aan al die bogenoemde voldoen. Niemand. Hoekom? Want niemand is volmaak geskape nie maar God het ons die vermoë gegee om in elke van die bogenoemde aspekte ‘n deeltjie na te laat.

Tannie Emmie was altyd die “life at the party”. Sy het gesorg dat almal iets het om oor te lag, kossies op die tafel nooit klaar raak nie en dat Tannie Hettie altyd so 10 gryshare meer by kry. Tot op haar laaste was haar werk haar lewe. Sy het miskien nie die laaste paar maande altyd geweet waarheen haar paadjie loop nie maar sy het hom gestap met die Here aar haar sy. Haar geloof was sterk en sy het geweet haar dogter en kleinkinders is altyd by haar.

prent1

Jesus het die volgende stellings gemaak:

Mattheus 11:28-30 [28] Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. [29] Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; [30] want my juk is sag en my las is lig.”

 

Johannes 10: 10 “Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.”

FB_IMG_1560148926254.jpg

Die pad die afgelope paar weke was nie maklik nie. Die bekommernisse was baie en elke dag kosbaar. Maar nou kan tannie die laste afksud en rus. Tannie se juk is nou lig en die herinneringe kan nie meer gesteel word deur die dief in die nag nie. Elke sekonde van ‘n vol lewe is nou glashelder en die beker gevul met ‘n oorvloed van tonne mooiwees dae in’n vol lewensboek.

 

Psalm 37:4 “en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.”

Al hierdie verse sê dat ons ’n keuse het. Ons kan aangaan om ons lewe op ons manier te lewe wat sal beteken dat jy ’n leë lewe het, of jy kan kies om God en Sy doel vir jou lewe te volg wat sal beteken dat jy ’n vol lewe het en dat jy bevrediging en vervulling sal ervaar. Dit is so omdat ons Skepper ons liefhet en die beste vir ons wil hê. Dit beteken nie noodwendig dat ons altyd die maklikste lewe sal hê nie, maar ons sal ‘n vervulde lewe hê.

 

 

hoop4

Ons weet met alles binne ons dat Tannie Emmie ‘n vol lewe gehad het aan die voete van haar Vader. Haar lewenslessies, grappies en gebak sal voorwaar gemis word deur ons almal. Die hemele is geseën om ‘n kosbare pêrel ryker te word. Mag al die herinneringe glashelder wees met ‘n vol lewe.

 

 

 

Die deugsame vrou

vrou1

Die vrou is die sout van die aarde,

Die suurdeeg, beskou op die keper:

Al hoer steeds rys sy in waarde:

Sy’s beide die sout en …. Die peper!

Wie ter wereld verstaan ooit die vrou,

En wie sal haar geheimenis weet?

Haar verjaarsdae moet jy onthou,

Maar haar ouderdom moet jy vergeet!

AG Visser

vrou6

Die bogenoemde gedig kan ek vervat in een woord of naam: Emma.

Haar deugde as vrou sou selfs Salomo haar kon besing. Tannie se werkywer en pligsbesef was finominaal. Tannie het met wysheid verstaan wat ‘n vrou se plig omvou. Tannie was oom Leonard se rots en het altyd bankvas langs hom gestaan. Hoe groot is God se wysheid? Hoe goed is Hy dat Hy vir die man se hart ‘n maat gemaak het om hom in alles te kon verwen.

vrou3

Tannie was ‘n gewer, onbaatsugtig en eerlik, ‘n beskermer wat altyd gewaak het oor haar kinders, man, familie en vriende. Hulle belange was altyd prioriteit nommer een. Die woord stel dit duidelik dat die waarde van ‘n goeie vrou onophoudelik geseen word.

vrou2

Die kwaliteite wat aan ‘n vrou gegee is in Spreuke 31:10-31 vervat elke deel van tannie se menswees.

vrou5

Oom Leonard se hart kon altyd vertrou op tannie en hy het geweet dat tannie die grootste aanwins in sy lewe is en dat hy nooit iets sal ontbreek nie. “Sy sorg vir wol en vlas, en sy werk met gewillige hande.” Dis een ding wat ek altyd sal onthou. Tannie se hande het nooit stilgestaan nie. Tannie was altyd besig met iets. “Sy is soos die skepe van die handelaar – van ver af bring sy haar brood in. En sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies.” Ek kan nog onthou ‘n spesiale sondag middag ete toe tannie ons voorgestel het aan “Chutney-hoender”. Min wetend dit sou tot vandag toe in ons huis die gesogste sondag middag ete wees. Die tafel het altyd oorgeloop van voedsel. Liefde, omgee, vreugde en samesyn. “Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arms stewig. Sy voel dat haar wins goed is, in die nag gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok, en haar handpalms hou die spoel vas.” Daar is soveel deugdes wat in ons almal verweef is a.g.v tannie. Die woorde ek kan nie nou nie of nee het miskien sy bepaalde tyd gehad maar die hart en liefde het die takies voltooi en die vraag gevul. “Sy brei haar handpalm uit na die ellendige, en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanwee die sneeu nie want haar hele huisgesin dra skarlaken stof. Sy maak haarself dekens, haar tabberd is van fyn linne en purper. Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudste van die land sit. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrigrigting is op haar tong. Gee haar van die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in die poorte.” Die deugde van ‘n vrou kan voorwaar vervat word in tannie se naam.

vrou4

As ons nou sit en terugdink is tannie se plekkie leeg. Tannie is nie meer daar vir die laataand whatsapp prentjie of stappie saam oom Leonard nie. Die sitplek is leeg maar hoe kan ons nie verjeug in tannie se lewe nie. Tannie was voluit vrou, ma en tuisteskepper vir vele. Maar ons kan vandag verjeug is die wete dat tannie pynloos en vry is van ‘n liggaam wat ‘n sel geword het om tannie te verstrengel in die lewe se “ek kan nie”. Nou kan tannie weer soos van ouds agter die kinders aan hardloop en almal daar bo op die regte pad hou. Tannie se liggaam is nou weer heel en ons kan met ‘n geruste hart weet dat tannie afkyk na ons en ons almal tien teen een uittrap oor die trane.

imagesAP1MY6O5

Die hemele het ‘n ystervrou en engel ryker geword. Ons lewens is voorwaar armer sonder tannie hier maar rus sag in die wete dat al is ons hier en tannie daar bly tannie se onwrikbare voorbeeld altyd deel van ons lewens. Dit wat tannie opgebou het hier op aarde sal nooit vergaan nie en dit leef voort in al die lewens wat tannie deur die jare aangeraak het. Tannie se lewe was vol liefde en omgee. Rus sag. Sag by Jesus se voete en aan God se regterhand. Salomo se deugdes is bewaar in die nagedagtenis van ‘n ystervrou en reus.

Vandag is joune

images4I3VU6VT

Hier waar ek sit is dit vandag ‘n dag van gevoel op papier sit. Dis trane verwoord en jou hart skoonmaak. Partykeer voel dit vir ‘n mens of die dae oneindig is. Dit voel of elke minuut ‘n uur is en of die dag net nie wil klaar kom nie. Saans sit mens by die huis rustig saam jou familie dan laat die donkerte buite jou vergeet van hoe laat dit is en watter dag jy deur is.

imagesHXC3SGQJ

Tyd. Een van die kosbaarste besittings. Ek dink aan Prediker 3 vers 1: “Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy eie tyd.”. Dis een ding wat ons nou goed ken. Na amper 60 dae van inperking verstaan ons tog al te goed dat elke ding in die wêreld sy eie tyd het. Jou tyd is beslis nie gemeet aan die van ander nie. Mens lees op sosiale media en in die koerante van hoe kosbaar tyd is. Wat ek egter nie kan verstaan nie, en ek is nie blond nie, is hoe kan mens geld koppel aan tyd. Hoe koppel jy die waarde van ‘n lewe, die waarde van jou gesin/familie aan die konsep tyd. “daar is ‘n tyd om gebore te word, ‘n tyd om te sterwe, ‘n tyd om te plant, ‘n tyd om plante uit te trek,” word in Prediker 3 verduidelik. Dis egter nie so maklik om te verstaan nie. Mense sterf daagliks en lewe in vrees vir wat gaan kom. Binne is ‘n mens ‘n warboel van emosie en weet die onsekerheid van oral oor. Ons kan tog nie bepaal wie lewe en wie sterf nie. Voorsorg kan gedoen word ja, maar soos die spreekwoord gaan as jou tyd daar is…

imagesC2J89BGV

As jou tyd daar is. Daai stelling vervat soveel ander en dieper gevoelens. As jou tyd daar is om ‘n verskil te maak, as jou daar is om ‘n persoon/familie in nood te help, as die tyd daar is om jou muur te laat sak en self hulp te vra al is jy hoe trots. As die tyd daar. Dis wanneer mens besef wie jy is. Jy grou daar diep binne rond en besef jy kan nie altyd die sterk een wees nie. Partykeer het almal hulp nodig, selfs jy. Jy besef dat om te vra is nie ‘n sonde nie maar om weg te kyk en jou rug te draai op dit wat saak maak, dit wat bepaal wie jy is, is wel. Die insigte in jou behoeftes is net so belangrik soos die van ander want hoe moet jy sterk staan as jy self nie meer sterk is nie. Dis dan wanneer jy begin plant.

Jy plant jou liefde en omgee. Jy saai alles wat jy binne jou het. Jy maak jou hart oop en vra. Jy kyk op en gee alles oor aan jou Vader, Pappa God. Jy sien Sy grootheid in alles raak en as jy struikel dan vertrou jy dat Hy jou sal optel want weet jy wat? Hy doen. Mens besef dit nie altyd nie maar as jy daar lê, stukkend, teen die grond, moeg en gedaan, dis dan wanneer God kom en ongesiens jou optel in Sy hand plaas. Dis dan wanneer ons moet opgee en voel of ons alleen is en niemand ons verstaan nie wat ons juis moet glo en vas staan in Sy fondasie. Ons is al by geboorte gepanser met Sy wapenrusting. Ons moet dit net gebruik om die onkruid wat hier binne ons geplant is uit te grou en die nuwe te plant. Die plantjie waar jy weet om te vra is nie ‘n sonde nie. Om te erken jy kan nie alleen regkom nie is nie ‘n oortreding van die wet nie. Dis dan wanneer die kosbaarste plantjie begin lewe, aanvaarding. Aanvaarding en liefde vir jouself.

giant2

Om te huil het sy eie tyd. Trane reinig die siel. Om te dans is nie maklik nie. Die dans van die lewe nog minder. Mens val en trap op voete en tone. Jy is partykeer nie op die maat van die musiek nie en jou deuntjie wat jy sing heeltemal vals. Die opera stuk hoef egter nie perfek te wees nie. Ons maak ons eie musiek. Ons musiek is uniek want dit word of altans is geskryf deur die Meester. Ons note verdoof net party keer en ons bladmusiek raak deurmekaar. Maar selfs dan het ons ‘n Meester Stuurman wat ons altyd weer terugbring na dit wat saak maak. Terugbring na die dans van ons eie lewens.

kers4

Dis ongelukkig nie altyd so maklik nie. Elke mens is op sy eie manier gebroke en moet op hulle eie manier uit die duisternis van vrees beweeg. Party se duisternis is soooo bitter donker dat die liggie wat moet skyn baie flou is. Dis in die tye, op moedverloor se vlakte wat mens begin diep dink. Wat mens begin grou en skaaf aan wie jy is. Mens begin kyk na jou lewe en omstandighede en moet tot verhaal kom oor waar jy is en hoe jy hier gekom het. Jy sien jou keuses is net joune. Jy het jou pad bepaal en jy moet hom stap. Dis seker een van die moeilikste goed om te doen. Jou pad stap. Almal van ons het ‘n droom. ‘n Droom van geluk. Van iemand wat jou so liefhet dat hy/sy jou sal dra deur alles en nog wat. Ons almal het ‘n droom van ‘n blink toekoms. The house with the white picket fence. Perfek. Lewenskok. Dis harde werk. Nie almal het die geleenthede om hier te kan kies nie. Partykeer eindig jy op in ‘n plek en jy het geen benul hoe jy daar gekom het nie. Die vraag is dan wat het ek gedoen om dit te verdien? Hoekom ek? Kan niks in my lewe reg loop nie? Alles vrae wat jou binne laat smag na hoop. Na iemand wat net die woorde sal uiter jy is nie alleen nie. Jy is okay. Jy sal okay wees. Maar hoe sien jy daai mens raak in hierdie ongelooflike diep gat? Jou smart verblind alles wat saak maak en eers wanneer dit voel of alles wat kosbaar is verlore is gryp ons na Bo. Hoekom dan eers? Dis veronderstel om ons eerste plek te wees. By Hom. Veilig is Sy hande waar ons nog altyd was en sal wees. Antwoord is maklik. Dis beter om die fout iewers anders en met jouself te vind as om te vra vir hulp en te glo in dit wat jy weet daar is.

imagesBE1V63AB

Ons is grootgemaak jy praat nie oor godsdiens nie en jy vra nie vir hulp nie. As jy niks het nie maak jy self ‘n plan. Jy is sterk. Jy is ‘n Afrikaner jy kan. Waarheid is nie almal is so gelukkig om so sterk te wees nie. Prediker 3: 11-12:“God het elke ding gemaak dat dit pas in ‘n bepaalde tyd, maar Hy het ook aan die mens ‘n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk wat God van begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir elke mens niks beter is as om vrolik te wees en die goeie in die lewe te geniet nie.”. Sjoe die woorde brand die trane in my oë en ek besef weereens ons lewens lê is ons hande. Ons bepaal hoe ons dag gaan verloop. Ons bepaal ons tyd al is dit klaar deur God opgeskryf. Keuse is joune. Die een ding wat nooit maklik is om te doen vir jouself nie. Om ‘n keuse te maak wat goed is vir jouself. Om te dink aan jou eie behoeftes voor die van ander. Ja jou man/vrou en kinders en familie se behoeftes is net so belangrik maar wie moet met die besluit saamleef. Wie moet dit elke dag dra?

imagesLABA2BST

My uitdaging vir jou. Maak jou hart se trane leeg. Plaas al die seer en vrese en duisternis by God. Glo my ek weet dis nie maklik nie. Kyk dan op en weet jy is veilig by die een persoon wat jou liewer het as die lewe self. By God is jy veilig in Sy hand. Jy sal val maar Hy sal jou optel. Hy sal die pleisters plak en jou verbande ruil. Hy sal jou medisyne gee totdat jy beter voel. Hy is die geneesheer van alles. Vertrou Hom om jou ook gesond te maak. Kyk op en kyk vorentoe. Plaas die verlede agter jou. Dis verby en jy kan in elk geval niks verander nie. Verander jou toekoms. Vra. Praat en gee jou hart.

Waarheid, koue en liefde in geloof

waar4

Dit slaan my vanaand figuurlik tussen die oe. Waarheid, liefde en koue. Wat beteken dit? Watter verband is daar met die 3 woorde in ons lewens?
Waarheid is ’n fundamentele begrip wat min of meer sinoniem is met egtheid, geldigheid, juistheid. Die teenoorgestelde van waarheid is onwaarheid of leuen. Dit word mooi uiteengesit maar waaraan word dit gemeet? Hoe weet ek werklik wat waarheid is?

Tydens Jesus Christus se verskyning voor die Romeinse goewerneur Pontius Pilatus vir die verhoor van die vals aanklagte teen Hom oor Sy lewe sê Hy vir Pilatus: “Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem” (Johannes 18:37). Pilatus eindig dan hulle gesprek met ’n vraag wat deur die eeue heen weerklink het: “Wat is waarheid?” (vers 38).

waar3

Daar was baie wat vrae gevra het hierna oor was dit dan nie die waarheid van die gelykenis of belofde nie? Was dit nie God se waarheid aan Sy Seun nie? Die vraag bly egter: “Wat is waarheid?”
Baie min ander vrae het die vermoë om ons begrip van die wêreld so grondliggend te bevraagteken en min ander antwoorde hou soveel belofte in om ons lewens heeltemal te verander. Alles in ag genome, is dit die vraag der vrae! ‘n Vraag soos hierdie laat mens diep binne jou wese rondkrap. Jy begin worstel met alles in en om jou. Wat is jou waarheid? Die een groot probleem met ‘n waarheid is, as dit eers gespreek is en daar buite is om te hoor kan die reaksie of goed of sleg wees. Ek dink dis hoekom soveel mense verkies om die waarheid maar altyd op sy te skuif want die pyn wat daaraan verbonde is is soveel groter as net jou eie. En die wete dat die ander persoon dalk nie van jou waarheid gaan sien as syne nie bring meer seer as verligting.

waar5
EK moes juis my waarheid ook worstel. Het toe besluit om my geloof te plaas in Joh 8 waar God ons belowe ons is nooit alleen nie. Wel vir my het dit nie goeie dinge opgelewer nie. Die waarheid is gespreek. My hart is leeg en ek voel weer soos ‘n mens van binne. Maar die seer wat dit in die ander persoon veroorsaak het het omgedraai vanaf liefde na haat. Partykeer sit ek en wonder of ek nie dalk moes stilgebly het nie. Maar as ek het het ek myself net nog meer blootgestel aan ‘n ander seer, die lieg-waarheid soos ek dit noem. Mens kan ook vir net solank ‘n prentjie opsit en volgens daai prentjie jou dag laat verloop. Die ding is hier diep binne jou gaan jy stukkie vir stukkie dood, verloor jy jouself en jou menswees bietjie vir bietjie.

waar6

Koud – As julle liefde afneem, verdwyn daardie versierings geleidelik en word julle huwelik so koud soos ’n huis sonder enige versierings.
Openbaring 3 vers 15: “Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle togmaar koud of warm was”.
Hierdie is ‘n teksvers waarmee ons almal oorbekend is, en waaroor ek albaie gewonder het. Wil die teks vir ons sê dat dit vir God beter is indien ons glád nie geloof het nie, met ander woordekoud, teenoor wanneer ons gereeld in die geloof struikel, met anderwoorde lou is. Dit het my baie gepla want ek besef dat my eiegeloof, indien so verstaan, dan ook maar net lou is, want ek struikelself gereeld in my geloof. Dit wil my egter voorkom asof daar ietsanders hier te leer is, maar dan moet ons die gedeelte in konteksgaan plaas met die plek van skrywe. Kom ons gaan lees eers diegedeelte in Openbaring 3: 14-22

waar2
Die teks vir ons prediking is: “Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was”.
Dis huidiglik winter en almal skarrel na warm komberse om op hulle beddens te sit. Jy snuggle lekker in die aand sodat handjies en voetjies warm is. Maar die wamr en koud wat ek nou oor wil praat is die warm en koud hier binne jou.Jy weet mos partjykeer kry jy so koud dat jou bene se bene koud kry en seer is. Nou so koud en seer is my wese vanaand. Jy sien sodra waarheid sy verskyning maak kom daar altyd so onverwagste kouefront. Die tyd wat jy nie jou voete kan voel nie en die koue so aan jou lyf sit. Die liefde wat eers daar was is nou net so klein bietjie sienbaar maar grootliks verduister. Die koue kom klim in en jy besef dat jou hitte nou gevind moet word in die Here. Pappa Vader wat jou nooit alleen sal laat waak nie. Die Een wat jou in SY warm hande toedraai en jou oor en oor laat besef jy is vir Hom spesiaal.

waar1
Die waarheid maak seer. Dis ‘n feit soos ‘n koei. Dit maak dinge nie makliker nie en los nie gouer probleme op nie maar die koue hier diep binne wat verander na warm liefde in die handpalms van jou Vader en die wete dat jy nooit alleen is nie plak die pleister die seer toe.
Is die waarheid die moeite werd? Is dit die moeite werd om koud te kry? Ja en ja en nogmaal ja.
Mens moet die pleister aftrek, die seer moet uit en dan eers kan die mooi en die goeie uitkom.

ae856c7b9dfc39cfaefa6398b4be0f92
Vat die kans. Gee daai eerste tree. Jy sal sien. Jy is nie alleen soos jy gedink het nie. Jy is geliefd deur baie. Hou jou kop hoog. Jy is uniek vrou, uniek ma. Uniek geskape deur God.

LOCKDOWN DRILL

IMG_20190623_192744

Wat ‘n ongelooflike week. Sjoe, lockdown sluit nie net winkels nie. Dit sluit ook mense se gedagtes en drome. Alle planne en vooruitsigte word nou in boksies geplaas en oor gedateer totdat dit nou die regte tyd is. Alles loop verkeerd. Soos julle kon sien uit my vorige post is die lewe nie maklik nie. Daar is nie maanskyn en rose nie. Daar is hopeloosheid, desperaatheid, mense wat voel hulle staan stoksiel alleen met niemand. Dis ‘n gevoel waar al is jy tussen duisende almal oor jou kyk en jy net nie bestaan nie. Die jy is weg, verlore. Glad nie meer belangrik nie. Daar bestaan nie so iets nie. Dit kom net as jy daaraan werk en let wel as beide partye daaraan wil werk. Jip die lockdown het gekom om Corona te stop maar het ons wonde en daaglike tekorte uitgewys. Ons weereens ontbloot aan ons swakhede. Ons vrese. Ons lewens wat glad nie reg is vir oorlewing in die dag van vandag nie.

imagesX1TLHBKN

God se belofte kom in Hebrieers hard en duidelik na vore:
As jy vandag voel asof alles net te veel is en jy sommer moedeloos is, weet die Here belowe in Heb 13:5 dat Hy jou nooit sal begewe of verlaat nie. Jy is veilig in die holte van Sy hand.
“Ek sal jou nooit alleen los nie en Ek sal jou nooit in die steek laat nie.” 6Daarom kan ons met vertroue sê: “Die Here is die Een wat my help. Ek hoef vir niks bang te wees nie. Buitendien, wat kan ’n mens aan my doen?”
“Ek sal jou nooit alleen los nie en Ek sal jou nooit in die steek laat nie.” 6Daarom kan ons met vertroue sê: “Die Here is die Een wat my help. Ek hoef vir niks bang te wees nie. Buitendien, wat kan ’n mens aan my doen?”

ae856c7b9dfc39cfaefa6398b4be0f92

Ek kyk om my heen. My kinders word groot. Sjoe voel soos nou die dag wat ons doeke moes ruil. Nou is hulle al 14, 15 en 17. Hulle het hulle eie planne vir die toekoms. Ek neem my ma in my hande. My brose ma het ‘n spier wat vassteek in haar skouer. Ek masseer dit vir haar uit dan lag ons want ek vermoor vir ouma soos sy die kinders vertel. Maar soos ek die skouer masseer en ek die brose klein skouertjie in my hande hou besef mens mens word oud. Die lewe is kosbaar en tyd staan glad nie stil nie. Soos ek vryf om die knope uit te haal probeer ek saggies werk maar besef dat saggies ook nie eintlik die ding gaan doen nie. Daar moet maar bietjie woordjies wees want ongelukkig is niks maklik in die ou lewe van ons nie.

3

Vertrou op die Here en doen wat goed is. Woon in die land en geniet veilige weiding. Wees bly in die Here, en Hy sal jou hartsbegeerstes aan jou gee. Vertrou jou lewe toe aan die Here. Vertrou Hom en Hy sal vir jou sorg.” Ps 37:3-5. Jesus Christus het na hierdie wêreld gekom juis vir diegene wat voel dat niemand omgee nie. Sy onfeilbare liefde omvou diegene wat Hom vertrou. Jesus Christus gee baie beslis om en reik ook uit na eensame, desperate, verwarde, seergemaakte mense wat ontnugter is deur die samele­wing. Jesus reik ook uit na jou. “God laat blyk Sy liefde vir ons egter daarin dat Christus vir ons kom sterf het ten spyte daarvan dat ons nog sondaars was.” Rom 5:8.
“Daarom – iemand wat één is met Christus, is ’n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier!” 2 Kor 5:17.
God gee die beste aan diegene wat die keuse aan Hom oorlaat
Het jy jou lewe aan God oorgegee? Bid tot God en gee al die slegte dinge in jou lewe aan Hom oor: jou seerkry, teleurstellings, vrese, mislukkings en sondes. Gee dit aan Hom en laat dit daar. Laat Jesus jou innerlik genees, vergeef en jou reinig. Hy sal jou ver­ander en jou hartseer in vreugde verander, jou vrese in vrede in jou hart en verstand. Gee aan Hom oor en Hy sal jou nuwe rigting in die lewe gee. “Petrus antwoord hulle: ‘Kom tot inkeer en maak reg met God. Laat julle in die Naam van Jesus Christus doop sodat julle sondes vergewe kan word, en julle sal die Heilige Gees as geskenk ontvang.” Hand 2:38.
Leef vir God

3

Jesus Christus gee ons ’n nuwe begin in die lewe en ’n nuwe lewe om te begin. Jy moet nie net al jou sondes aan Hom oorgee nie, maar ook al die goeie dinge in die lewe wat Hy aan jou toevertrou het: jou talente en vermoëns. Gee ook jou planne en geleent­hede, jou energie en jou tyd en liefde aan Hom.
Gee alles aan Jesus en besluit: Ek sal nie langer daarmee doen wat ek, of ander mense, wil hê nie. Van nou af gaan ek my talente, tyd en geld gebruik soos wat God wil hê ek dit moet gebruik.
Ek sal vra: Wat sal Jesus in my skoene doen? Ek gaan nie langer vir rykdom en status, gewildheid en eer, net vir myself leef nie. Ek gaan van nou af vir Jesus Christus leef – maak nie saak wat die prys gaan wees nie.
Sy Groot Opdrag sal my versugting wees. Sy laaste Opdrag gaan my grootste geleentheid wees. My hoogste prioriteit gaan wees om God met my hele hart, siel en verstand lief te hê en ook my naaste soos myself.
Ons het net een lewe, dit gaan baie gou verby en slegs dit wat vir Christus gedoen is, het waarde. God se Wil sal ons nooit neem waar Sy Genade ons nie kan onderhou nie. God se dienskneg is ook God se verantwoordelikheid. Wanneer God lei, voorsien Hy ook. God se werk, gedoen op Sy ma­nier, sal nooit God se voorsiening kortkom nie. Ons prioriteit moet wees om God se Koninkryk en Sy geregtigheid te soek, dan sal al hierdie ander dinge vir ons bygevoeg word (Matt 6:33). Wanneer ons ons in die Here verheug, sal Hy ons die begeertes van ons hart gee. (Ps 37:4).

2

Die Woord van die Here beloof: “U bewaar elkeen wat op U vertrou in vrede, die mense wie se gedagtes op U gerig is.” Jes 26:3. Ken jy daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan? Lei Sy vrede jou? Vertrou jy Hom met jou hele hart? “Hou julle lewe vry van honger na geld. Laat wat julle het, vir julle genoeg wees. Onthou dat God die versekering gegee het: ‘Ek sal jou nie los nie, Ek sal jou nie in die steek laat nie’. Die Here is my hulp, daarom sal ek nie bang wees nie. Wat kan enige mens my aandoen?” Heb 13:5-6.
Indien jy jou godsdienstige lewe wil laat herleef, blaai na Psalms – dit is in die middel van die Bybel, die grootste Bybelboek. Dit is ook bekend as die Gebeds- of Gesangeboek van die Bybel. Indien jy nie weet wat om te bid nie; selfs as jy nie wil bid nie – blaai na Psalms en lees daardeur. Daar is 150 Psalms. Indien jy deur een Psalm per dag bid, sal dit jou gebedsgids vir vyf maande wees. Maak Psalms die gebed van jou hart en jy sal ’n herlewing in jou geestelike lewe ervaar. “En ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir hulle wat Hom liefhet, hulle wat geroep is volgens Sy doel vir hulle lewe. Kan enigiets ons ooit van Christus se liefde skei? Sal dinge soos lyding of benoudheid of vervolging, honger of koue, of gevaar of doodsdreigemente dit regkry? Selfs die Skrif verklaar tog: Om U ontwil bedreig die dood ons die hele dag en word ons as slagskape beskou. Tog is ons ten spyte van al hierdie dinge besig om ’n superoorwinning te behaal – oorwinnaars deur Christus wat Sy liefde so duidelik aan ons bewys het. Een ding weet ek vas en seker: Niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie.
Nie dood of lewe of engele of duiwelse magte nie; nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie; ook nie bo-aardse magte nie. Ja, hoegenaamd niks daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus ons Here vir ons het nie.” Rom 8:28, 35-39

imagesOKEK3O6R

Hierdie blog wil ek graag opdra aan ‘n paar spesiale mense: Cheree daar waar jy seer het onthou jy is nooit alleen nie. Ek is miskien ver maar altyd in gees by jou. Tannie Elsje, Oom Manie, Penny, my ander 2 seuns Ricardo en Duncan. Julle stap nou die moeilike pad. ‘n Pad vol dubbels en dorings van onsekerheid en seer met ouma wat nou sag rus. Weet net julle is altyd in ons gedagtes. By ons in ons harte vir ewig. Hy stap saam julle en sal julle nie laat val nie. Hy omvou julle met sy kosbare liefde en weet Hy is alomteenwoordig.

hoop4

 

 

Hoe

pexels-photo-247314

Wel vanaand het ek my hoed in my hand. Hier waar ek sit is daar soveel wat deur my kop maal. Met lockdown saam is dit asof mens letterlik afgesny is van enige emosionele hulp en bystand. Ons almal het daai een persoon wat jou altyd op die regte pad hou. Daai een persoon wat jou sal bystaan en reguit se wat gedoen moet word.

Ek is  so bitter deurmekaar. My kop maal letterlik in duisende verskillende rigtings. Ek weet wat besig is om in my lewe te gebeur. My kinders, veral 2 word emosioneel aftetakel. Hulle raak opstandig want dis wat die situasie van hulle verwag. Hulle moet baklei vir oorlewing. Die jongste van dit die ergste. Hy het nog ADHD ook.  En op die ouderdom van 14 voel ek nie dat ek hom die res van sy lewe op pille kan hou om hom stil te kan hou sodat hy nie ander se lewens versuur nie. Hy was nog altyd my regter en linker hand. Wil altyd weet waar ek is en wat ek doen. Hy het ‘n vrees dat sy ma eendag net nie meer daar gaan wees nie. Hoe kan een kind al op 14 met so ‘n vrees loop. Niemand verstaan dit nie want die agtergrond is nie genoem nie. Die pa wat hulle weggegooi het toe hy nie eers 1 jaar oud was nie. Die verwerping en aanvaarding van ‘n nuwe rolmodel en man in sy lewe.

mis4

Dan kom ek by myself. Waar ek bietjies by bietjies wegraak. My siel, my wese, my ek wees. Elke aand se goeie nag soentjie is koue trane druppels. Hoe kom ek weer deur more. As daar met jou gepraat word slegs deur boodskappe en dit gebruik word om te kla oor die kinders en alles wat verkeerd is hoe moet mens voel naderhand. As jy net geroep word om iets te kom doen. As jy regtig seer het en daar word ‘n veer gevoel want wat weet hulle. Wat word dan van jou. Hou jy net aan verdwyn. Almal sien jou as swakkeling want dis jou omstandighede huidiglik maar niemand sien dit wat jy al vermag en bereik het nie. Vir hulle is jy net die een wat inbreek maak in ‘n huis waar jy al lankal nie meer moes gebly het nie.

mis2

Wat doen jy as jou seer so seer is dat jy nie meer deur jou oe kan kyk nie. As dinge wat om jou gebeur jou naar maak en voel of jy wil verstik. Wat doen jy. Praat help nie. Dan is jy die vark. Altyd die vark.

Here waar is jy? Hoekom voel ek so alleen? Wat het ek gesondig om so te voel? Hoeveel moet ek nog verdra?

Vanaand staan ek met my hoed in my hand en wonder. Hoe?

images680KPD1G

Die vere van die liefde

pexels-photo-247314

Almal wil liefde hê. Dis iets diep binne jou wat jou laat smag na aanvaarding deur ‘n persoon wat jy vir enige iets sal doen. Geen huwelik, familie of vriendskap kan sonder liefde suksesvol wees nie. Maar wat beteken die woord “liefde”?
Het jy ook al in jou lewe gevoel dat jou beste net nie goed genoeg is nie? Jy gee en gee en gee, maar dit is eenvoudig nie goed genoeg nie. Die wese van die mens se bestaan is om intiem te wees en deur ander liefgehê te word. Vir die liefde sal ons berge uitklim, oor die see vaar, woestyne deurkruis en onnoembare swaarkry verduur. Sonder liefde word berge onoorkombaar, die see onbevaarbaar en woestyne ondraaglik.

pexels-photo-54539

Die liefde waarna ek hier verwys, is nie romantiese liefde nie. Ek verwys eerder na die belangrikste vorm van liefde. Die soort liefde wat maak dat ’n mens ander eerste stel. Hierdie liefde word deur die Bybel se standaarde gelei en is nie koud en gevoelloos nie. Hierdie tipe liefde is die ongesiende band wat ‘n mens bind aan n ander persoon in die wete dat hy nes jy sy alles vir jou op die spel plaas.
’n Mooi beskrywing van liefde is: “Die liefde is lankmoedig en goedhartig. (daar is nie ‘n tydperk aan verbonde nie, daar is nie ‘n begin en ‘n eindpunt ingesit nie) Die liefde is nie jaloers nie, dit praat nie groot nie, raak nie opgeblase nie, gedra hom nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, raak nie ergerlik nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. (Dis wat dit veronderstel is om te beteken maar tipies mens, hou ons boek van die kwaad en haal gereeld daai hoofstuk uit om te gebruik as ons bedreigd voel in ons liefdes nood) Dit is nie bly oor onregverdigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit verdra alles, . . . hoop alles, verduur alles. Die liefde faal nooit nie.” — 1 Korintiërs 13:4-8.
Hoe wonderlik sal die liefde nie wees nie. ‘n Liefde waar jy aanvaar word vir wie en wat jy is. ‘n Liefde waar jy net jouself kan wees en iemand jou aanvaar soos jy is. ‘n Liefde dat nie baie woorde nodig het nie. Dis die liefde wat sonder woorde of dade presies weet wat die ander se behoefte is. Maar dis ongelukkig nie vir ons almal beskore nie. Partykeer kom jou liefde met iemand se ou bagasie op jou stasie aan. Jy is nou verantwoordelik vir die uitpak en uitsif en uitsorteer van die lewe. Jy doen dit want jy is lief vir die persoon. Bagasie en al. Maaaaaar…………. Sulke bagasie kom altyd met seer en verwyte. En die maklikste pakplek in die kaste van die een wat jou gehelp het om die bagasie draagliker te maak. Wat doen jy dan? Hoe verwerk of verpak jy die seer, verwyte, hartseer en trane. Niks wat jy weer in daai tassie pak gaan dieselfde wees nie. Daar was ‘n impak op jou lewe en die van ander om jou. Jy moet nou pa staan vir die insae en saadjies wat langs die pad geplant is. Dis seker een van die moeilikste tuine om skoon te maak. Die tuin van jou hart. Dis hier waar die bossies groei en floreer. Dis hier waar jy gereeld hoor hoe sleg jy is en hoe jy dinge anders kon hanteer en beter gemaak het. Maar wat almal so sagkens vergeet is dat al die bagasie kom met die grootste seer. Trane wat in afsondering gehuil word omdat kinders nie veronderstel is om hulle ouers te sien huil nie. Trane wat partykeer nie eers vir eggenote gewys word nie want dit is nie reg nie. Die verlepte liefde wat op ‘n manier weer moet blom want jy gaan nie opgee nie. Jy gaan nie stilsit en wonder wat nou nie. Maar hoe? Hoe werk jy aan iets wat jy probeer red en dis slegs van jou kant af.

pexels-photo-3905839
Ons doen dit deur geloof en ‘n getroue Vader se raad te volg.
SAAMGEBIND DEUR “’N VOLMAAKTE BAND VAN EENHEID”
Jesus Christus het ons belangrike waarhede oor die huwelik geleer. Hy het byvoorbeeld gesê: “‘Daarom sal ’n man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en die twee sal een vlees wees’ . . . Wat God dan onder een juk saamgevoeg het, moet geen mens skei nie” (Matteus 19:5, 6). Ons leer ten minste twee belangrike waarhede hieruit:
“DIE TWEE SAL EEN VLEES WEES.” Die huwelik is die intiemste verhouding wat twee mense kan hê, en liefde sal hulle help om getrou aan mekaar te bly. As ’n man of vrou egbreuk pleeg, word hulle dan “een liggaam” met iemand wat nie hulle huweliksmaat is nie (1 Korintiërs 6:16; Hebreërs 13:4). Hierdie ontrouheid kan hulle vertroue in mekaar en dalk hulle huwelik vernietig. As kinders betrokke is, kan die skade selfs erger wees. Die kinders voel dalk onseker, kwaad of dat niemand vir hulle lief is nie.
“WAT GOD . . . SAAMGEVOEG HET.” Die huwelik is ook spesiaal omdat dit van God af kom. As ’n man en vrou dit besef, sal hulle hard werk om hulle huwelik sterker te maak. Hulle soek nie na maniere om uit die huwelik te kom wanneer dinge moeilik word nie. Hulle liefde is sterk en dit verdwyn nie vinnig nie. Hierdie liefde “verduur alles”. Dit help ons om ons probleme op te los sodat ons geluk en vrede in ons huwelik kan hê.
As ouers op hierdie manier vir mekaar lief is, sal die kinders ook daarby baat vind. ’n Jong vrou met die naam Jessica het gesê: “My ma en pa is regtig lief vir mekaar en respekteer mekaar. As ek sien hoe my ma my pa respekteer, veral voor ons, wil ek net soos sy wees.”

adult alone anxious black and white
Photo by Kat Jayne on Pexels.com

Liefde is God se belangrikste eienskap. Die Bybel sê selfs: “God is liefde” (1 Johannes 4:8). Daarom verbaas dit ons nie dat Jehovah ook “die gelukkige God” genoem word nie (1 Timoteus 1:11). Ons sal ook gelukkig wees as ons hard werk om ons Skepper se eienskappe na te volg — veral sy liefde. Efesiërs 5:1, 2 sê: “Word dan navolgers van God, as geliefde kinders, en gaan voort om in liefde te wandel.”
BELANGRIKE PUNTE
‘Die liefde is geduldig en vriendelik. Dit verdra alles, hoop alles, verduur alles. Die liefde vergaan nooit nie.’ — 1 Korintiërs 13:4-8.
Liefde maak ons gelukkig, want dit . . .
help ons om regtig om te gee vir ander
kan sterker word
versterk en beskerm ons huwelik en vriendskappe
help kinders om te floreer en veilig te voel
help ons om soos ons Skepper te wees

imagesX4OHQU0B

My vraag is nou. Wanneer is die liefde genoeg om jou elke dag aan te vul en wanneer is die te veel en moet mens maar aanvaar dat maak nie saak wat jy alles insit of bysit nie, dit nooit genoeg sal wees nie. Jy sal nooit genoeg wees nie. Wanneer is dit tyd?

Lockdown

Dis n woord waarmee n hele mensdom gou moes kennis maak. Lock om iets te sluit en down te bind tot n spesiefieke plek. Maar daar le vir vele n soveel dieper deel in.

an2

Baie van ons loop al met slotte vir n hele rukkie. Dit kan ons omstandighede, harte, geloof of emosies wees. Soveel van ons het hierdie ek is vasgevang gevoel maar kan dit net nie uiter nie. Die gevoel dat iets jou asem uit jou longe suig. Jou hart klop so vinnig dat jy elke slag in jou ore kan hoor. Jou lyf en vel voel dood. Dis asof jy net nie kan sin maak van dit wat in jou kop maal nie. Die gedagtes draai en draai. Maak nie saak hoeveel keer jy op n oplossing probeer uitkom nie die antwoord is altyd verkeerd.

mis1

Nog erger is die gevoel dat jy gesement is in die plek waar jy is. Jy kan nie voorentoe of agtertoe nie. Jou grawe en pikke van kennis kry jou nie uit nie. Vir elke toe goeie idees is daar n honderde wat die kettings stywer trek en jou laat stewiger staan. Jou bene is hulpeloos om jou te dra en jou kop werk nie meer nie.

fb_img_15610279017612118440625.jpg

Jou lockdown voel soos n diep donker gat. Daar is nie eers veeeeeeer in die gat die hoop van n liggie nie. Die oorweldigende gevoel van ek is nie goed genoeg nie of ek kan nie meer alles bo hou nie is net te veel. Dis dan wanneer jy jou fondasie moet lig. Die fondasie wat reeds so lank van te vore gele is en van vergeet is weer te onthou. Jy is nie alleen nie. Jy is nooit alleen nie. God het aan jou die nodige toerusting gegee om te kan loskom. N pik neergele in Ps 91, n plan geskryf en opgetrek deur die beste argitek, die bybel. Hy het jou die nodige oe, ore, hart, siel en hoop gegee om Sy plan tot volharding te bring gegee.

FB_IMG_1553599900411

Die eerste tree is nooit maklik. Die eerste slaan en los loop, vrywees, is altyd nie moeilikste want mens verwag die ergste. Maar God is daar. Saam jou. Jy stap nie die pad nie. Daar is slegs een ry spore want Hy dra jou. Hy los jou nooit alleen nie.

FB_IMG_1538299843027

God is die volmaakste. Hy is meer as net n Pa. Hy is n skaapwagter, stuurman, leidsman, geneser en Heer.

Harte van glas

imagesOKEK3O6R

Valentynesdag. Die dag van die liefde. Die dag wat elke vrou smag na die woorde “ek is lief vir jou”. ‘n Dag wat ‘n mens wil voel jy is geliefd, gewaardeer en gesog. Tog is dit nie vir almal beskore nie. Oppad werk toe luister ek na die radio en kyk na die mense soos hulle bestuur en gesels. Ten spyte wat baie mense sê is lyftaal en gesigsuitdrukkings die spieëlbeeld van die emosie diep binne in die hart.

love3
Op TV kyk ons na programme soos Getroud met Rugby waar die pompoms probeer ‘n kompetisie reël sodat hulle nie die dag alleen hoef deur te gaan nie. Dis dan wanneer mens diep begin dink. Wanneer jy na jou hart kyk en wonder of jy ware liefde ken. Maar as jy dit nie het nie, waar gaan soek jy dit dan? Waar gaan kry jy die liefde waarna jy smag? Soveel gaan soek egter in die verkeerde plekke na die gevoel. Hulle probeer ontvlug met dwelms, drank en slegte uithangplekke. Hulle probeer daai gevoel kry op maniere wat nie blywend is nie maar tog op daai oomblik jou gevoel van “ek beteken iets” paai.

imagesHOV7VTER
Daar is soveel seer in ons wêreld. As mens op die nuus kyk of na die radio luister is daar gedurig ‘n berig oor iemand wat gesterf het en iewers is iemand se hart in stukke. Wanneer mens voel dat jy nie waardig is nie en dat jy dalk gestraf word is die emosie dieper as die diepste gat. Die donker is so donker dat nie eers die skerpste lig ‘n verskil gaan kan maak nie. Jy sit en begin dan dink of daar nie dalk ‘n ander manier is om beter te voel nie. Die gedagtes van dom, sinnelose dinge kom na vore en dit voel soos jou antwoord. Jy is onder die indruk dat jou vriende en familie jou nie verstaan nie want hoe kan iemand weet hoe jy voel. As hulle jou liefhet dan sal hulle dit mos kan sien.

love1
Dis in sulke tye wat ons na die materiele liefde soek wat ons eintlik na die grootste liefde van alles moet draai. Daar was eendag ‘n man wat die wêreld so lief gehad het dat Hy Sy enigste gebore seun vir ons gegee het. SY liefde was so groot dat Hy dit wat die kosbaarste was vir jou en vir my gegee het. Hoe amazing is dit nie. Hy beloof ons keer op keer dat Hy ons nooit sal verlaat nie, dat Hy altyd saam met ons sal stap.

imagesRUMZFX8R

Nou hoe beland ons dan so alleen? Antwoord is maklik, hoekom het jy Sy hand gelos. Ons is so geneig om Hom te ken as dit sleg gaan. Dan baklei ons en stry ons en dring ons aan op tekens dat Hy daar is. Ons wil antwoorde hê, NOU. Maar wat gebeur as daai antwoorde kom? Sodra dit goed gaan los ons Sy hand. Ons vergeet om aan Hom al die eer te bring en aan die wêreld te verkondig dat Hy almagtig en groot is. Ons onthou eers weer wanneer dit sleg gaan dat Hy bestaan en wil dan met alle mag weet hoekom en waarom.

imagesUKUDGWF5
Ek wil vandag vir jou sê, jy is nie alleen nie. Jy was nog nooit alleen nie. Ja jou gat voel diep en dis bitter donker. Ja jy voel asof niemand jou verstaan nie en asof jy nie die krag of energie het om te kan opstaan nie. God dra vir jou en vir my in die palm van SY hand. Dis gevorm in ‘n bakkie. Jy kan nie uitval nie. Omval ja. Uitval nooit. Jy is so naby SY aangesig dat nog voor jy struikel Hy jou al optel. Jou wankelende bene word versterk deur Sy ander hand wat jou vashou en regop hou. Ja dis moeilik om dit te glo. Dis nog moeiliker om dit te onthou. Die moeilikste is om aan dit vas te hou. Maar eending weet ek dat dit die moeite werd is.

love2
God belowe ons in Sy woord: Psalm 144:2 stel dit ongelooflik mooi in engels “He is MY loving God and My Fortress, MY stronghold and MY deliverer, MY shield in Whom I take refuge.” Sjoe Hy is lewend, Hy is my skuilplek, my skild en veilige hawe. Hoe kan ek dan voel dat ek nie geliefd is nie. Hy gee aan my alles wat ek nodig het om veilig en geliefd te voel. Sy enigste vereiste is onvoorwaardelike liefde en vertroue. Hoe groot is ons God nie. Hy skenk aan ons lewe. Ons name is in Sy handpalm gegraveer.
Staan op, lig op jou kop en kyk OP. Jou hulp kom van Bo. Van die een wat die hemel en die aarde geskape het.

images4GNBNTQ4

“Here vandag is so baie mense seer. Soveel voel ongeliefd, waardeloos en vergete. Here ek bid dat U hulle sal vul met U nimmereindigende liefde. Ek bid dat hulle U seën sal ervaar en sal weet dat hulle nooit die pad alleen stap nie. Ek bid die bloed van U seun Jesus Christus oor ‘n ieder en elk wat hier lees uit. Here maak asseblief die seer gesond, bring rustigheid. Here dankie dat ons altyd kan weet ons is veilig toegevou in U nimmereindige liefde. Dat ons kan weet maak nie saak wat nie U is altyd daar. U help ons die koppe aftrap van slange, U laat ons ons vyande vermorsel. Dankie dat U woord altyd aar is vir ons wanneer ons dit nodig het. Al wat ons moet doen is GLO. Ek bid liefde, vrede en geluk toe aan almal. Geseend is julle in die naam Jesus Christus. Amen.”

imagesFRX1CWM2

Jy is spesiaal en geliefd

imagesHXC3SGQJ

Daar is soveel dinge wat in ‘n dag kan gebeur. God se seeninge kom elke dag onvoorwaardelik op ons pad. Elke more as ons ons oe oopmaak begin ‘n nuwe hoofstuk op ons lewenspad. Dis ‘n pad wat ons nie ken nie. Die rigting is nie vir ons aangewys nie. Daar word vir ons elke dag keuses gegee. Dis miskien nie wat ons vir gevra het nie maar dis ‘n deur of venster wat God vir ons gee om ons pad te verlig.
Die afgelope paar weke en dae was ongelooflik moeilik. Die onsekerheid van die toekoms maak mens op ‘n manier dood binne. Mens begin twyfel in jou vermoens en voel soos ‘n nul op ‘n kontrak. Dis baie moeilik om in sulke tye positief te bly. Maar gelukkig gee God vir ons mense op ons pad. Mense om ons geloof te versterk. Mense om ons staande te hou. Geloofs en voelsmense.

imagesC2J89BGV
Dit loop uit op ‘n dag wat God jou vrae beantwoord en deure vir jou oopmaak. In die uur besef mens dat God ons gebede aanhoor. Al voel dit partykeer of ons teen die dak vas bid en praat met ‘n ligleegte. God verhoor altyd ons gebede. Hy tel ons trane op in ‘n emmer en verander dit in seeninge. God belowe ons in Psalm 91 dat Hy saam met ons die pad stap en dat ons die slange om ons se koppe sal vermorsel en dat ons teen die bose beskerm word. Hy verskaf aan ons die wapenrusting om ons te beskerm teen alle aanvalle. Die belangrikste is egter ons keuse om dit te gebruik.
Ek wil vanaand vir elkeen van julle wat moeg is, wat moedeloos is en voel jy is alleen ‘n gebed gee:

FB_IMG_15708512825474896.jpg
“Here ek weet U woon in my. En ek weet U het U Gees gestuur om my te vertroos, te versterk en om die gees van Christus aan my te openbaar. Spreek U vertroosting aan my. Ek het geen krag meer oor nie. U sal my moet ophef en lei.”
Die Heilige Gees sal jou nie mislei nie. Hy sal jou die goeie dinge wys wat God vorentoe vir jou beplan. Maar jy moet dit waag om te glo dat Hy met jou sal praat.
Jy sal nie flou val nie. Jy gaan triomferend uit jou beproewing kom, want jou geloof sal getoets word en so suiwer soos goud bevind word. En jy sal sien dat die Here elke belofte wat Hy aan jou gemaak het vervul het. Amen!

Uittreksel uit Leef Voluit:

imagesDUFT369D
Is jy op “Moedverloor se vlakte”?
Dis tog net menslik om moedeloos te wees as dit met jou sleg gaan!
Hoekom raak ons so maklik moedeloos?
Daar is baie redes, maar ’n algemene rede is die ervaring van oënskynlike mislukking. Dikwels hoor ons mense die volgende sê: “Dit help nie meer om te probeer nie. Ek is keer op keer onsuksesvol met my pogings!” “Ek word net nie gesond nie!”, “Ek kom net nie uit hierdie finansiële verknorsing nie” “My huwelik is op die rotse!” ,”Ek kry nie werk nie!”,“Elke keer wanneer ek probeer vrede maak, word ek verneder” ens.
Wat is die gevolge van moedeloosheid?
Van die baie gevolge is die mees tragiese: “ek kan nie meer nie, ek gooi nou handdoek in!”
Efesiërs 3:12 -19 maak vir moedelose mense ’n deur van hoop oop. Lees dit deur hier te klik
Efese was ‘n stad met sy ongeveer 250,000 inwoners ’n baie belangrike stad en alombekend vir sy kuns, sy argitektuur, sy towenaars, sy sterre-voorspellers, sy gelukbringers wat orals te koop was. Die kern van die stadslewe was die Diana/Artemis-kultus. Vir die Christene in Efese was die bose geeste in hierdie donker stad ’n daaglikse werklikheid. Hier het Satan regeer! (Efes.6:11,12)
Desnieteenstaande het die Heilige Gees op ’n buitengewone manier in Efese ingegryp en ’n verskil kom maak. Klik op Hand.19:11 en 12. Paulus se bediening in Efese was “een van sy groot suksesverhale”. Hy was instrumenteel om Christene te mobiliseer, toe te rus en uit te stuur. Hulle het die hele Romeinse provinsie Asië binne twee jaar geëvangeliseer.

imagesBRVBSN4X
Daar was egter ook ’n moeilike kant. As professionele tentmaker moes Paulus vir homself én vir ander sorg. (Hand.20:34 en 35) Vir drie jaar lank het hy sonder ophou vir elkeen, dag en nag en met trane, die regte koers aangewys. (Hand. 20:31) Vir drie maande het hy onderrig in die sinagoge gegee totdat slegte praatjies veroorsaak het dat hy vir die volgende twee jaar daagliks in die lesingsaal van Tirannus {blykbaar van 11:00-16:00} opleiding gegee het. Hy het ook ’n ernstige botsing met die ambagsmanne van Efese gehad wat die godin Diana (Artemis) as die enigste “god” verkondig en verdedig het. Ook hier het Paulus as’t ware met wilde diere geveg. (1 Kor.15:32)
“Paulus, hoekom het jy jouself onvoorwaardelik en vir drie jaar lank in Efese afgesloof? Waarom was dit vir jou die moeite werd om hier aan te bly?”
Hierop het hy geantwoord.
– God het my die opdrag gegee (Efesiërs 3:2)
– Ek het dit ook in julle belang gedoen.
Dis die enigste redes waarom jy moet bly waar jy is, anders ondersoek jouself en indien nodig, beweeg aan!
Die Christene in Efese kon moedeloos geword het as gevolg van hulle demoniese omstandighede en/of as gevolg van Paulus se gevangenis-omstandighede.
Nou wys Paulus vir hulle dat ongeag hulle en sy haglike omstandighede daar tog ’n deur van hoop oop is.Wat is hierdie deur van hoop?
– jy het enige tyd en altyd vrye toegang tot die Vader.” [Klik op Efesiërs 3:12 en Hebreërs 4:16]
– begryp hoe breed, lank, hoog en diep God se liefde vir jou is.[Klik op Efesiërs 3:16-19 en Romeine 8:38 en 39]
Kind van God, weereens….versterk jou in die Here, want
– jy is gewortel en gegrondves in die liefde van God
– jy het ’n ongehinderde oop deur na die Vadertroon.
Sou jy vra: “Hoe versterk ek my in die Here?” dan antwoord ek jou deur jou uit te nooi om hier te klik.
Wie altyd net vaskyk teen sy/haar slegte en moeilike omstandighede sal moedeloos raak en moedeloos bly.
Maar wie voortdurend
– hul oë op Christus Jesus gevestig hou en met vertroue God se beloftes koester en
– onthou dat hy/sy te alle tye met vrymoedigheid tot God mag nader en altyd by Hom meer as net welkom is,
– God en Sy liefde begin beleef ….
sal begin om met hoop te lewe.
Om net jou eie identiteit in Christus te kén, is onvoldoende. Dis veel beter om jou identiteit in Christus te ken en saam daarmee met hoop te leef. Hierin is Paulus vir ons ’n rolmodel. Hy het nie net God se plan met sy lewe geken nie, maar saam daarmee, ongeag sy omstandighede, ook met hoop geleef.

 

fb_img_15603711619581726801911.jpg
So trek jou wapenrusting aan. Hou jou oe gerig na bo. Maak jou hart oop en gee jouself aan God.
Jy is spesiaal en geliefd.