Die deugsame vrou

vrou1

Die vrou is die sout van die aarde,

Die suurdeeg, beskou op die keper:

Al hoer steeds rys sy in waarde:

Sy’s beide die sout en …. Die peper!

Wie ter wereld verstaan ooit die vrou,

En wie sal haar geheimenis weet?

Haar verjaarsdae moet jy onthou,

Maar haar ouderdom moet jy vergeet!

AG Visser

vrou6

Die bogenoemde gedig kan ek vervat in een woord of naam: Emma.

Haar deugde as vrou sou selfs Salomo haar kon besing. Tannie se werkywer en pligsbesef was finominaal. Tannie het met wysheid verstaan wat ‘n vrou se plig omvou. Tannie was oom Leonard se rots en het altyd bankvas langs hom gestaan. Hoe groot is God se wysheid? Hoe goed is Hy dat Hy vir die man se hart ‘n maat gemaak het om hom in alles te kon verwen.

vrou3

Tannie was ‘n gewer, onbaatsugtig en eerlik, ‘n beskermer wat altyd gewaak het oor haar kinders, man, familie en vriende. Hulle belange was altyd prioriteit nommer een. Die woord stel dit duidelik dat die waarde van ‘n goeie vrou onophoudelik geseen word.

vrou2

Die kwaliteite wat aan ‘n vrou gegee is in Spreuke 31:10-31 vervat elke deel van tannie se menswees.

vrou5

Oom Leonard se hart kon altyd vertrou op tannie en hy het geweet dat tannie die grootste aanwins in sy lewe is en dat hy nooit iets sal ontbreek nie. “Sy sorg vir wol en vlas, en sy werk met gewillige hande.” Dis een ding wat ek altyd sal onthou. Tannie se hande het nooit stilgestaan nie. Tannie was altyd besig met iets. “Sy is soos die skepe van die handelaar – van ver af bring sy haar brood in. En sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies.” Ek kan nog onthou ‘n spesiale sondag middag ete toe tannie ons voorgestel het aan “Chutney-hoender”. Min wetend dit sou tot vandag toe in ons huis die gesogste sondag middag ete wees. Die tafel het altyd oorgeloop van voedsel. Liefde, omgee, vreugde en samesyn. “Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arms stewig. Sy voel dat haar wins goed is, in die nag gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok, en haar handpalms hou die spoel vas.” Daar is soveel deugdes wat in ons almal verweef is a.g.v tannie. Die woorde ek kan nie nou nie of nee het miskien sy bepaalde tyd gehad maar die hart en liefde het die takies voltooi en die vraag gevul. “Sy brei haar handpalm uit na die ellendige, en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanwee die sneeu nie want haar hele huisgesin dra skarlaken stof. Sy maak haarself dekens, haar tabberd is van fyn linne en purper. Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudste van die land sit. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrigrigting is op haar tong. Gee haar van die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in die poorte.” Die deugde van ‘n vrou kan voorwaar vervat word in tannie se naam.

vrou4

As ons nou sit en terugdink is tannie se plekkie leeg. Tannie is nie meer daar vir die laataand whatsapp prentjie of stappie saam oom Leonard nie. Die sitplek is leeg maar hoe kan ons nie verjeug in tannie se lewe nie. Tannie was voluit vrou, ma en tuisteskepper vir vele. Maar ons kan vandag verjeug is die wete dat tannie pynloos en vry is van ‘n liggaam wat ‘n sel geword het om tannie te verstrengel in die lewe se “ek kan nie”. Nou kan tannie weer soos van ouds agter die kinders aan hardloop en almal daar bo op die regte pad hou. Tannie se liggaam is nou weer heel en ons kan met ‘n geruste hart weet dat tannie afkyk na ons en ons almal tien teen een uittrap oor die trane.

imagesAP1MY6O5

Die hemele het ‘n ystervrou en engel ryker geword. Ons lewens is voorwaar armer sonder tannie hier maar rus sag in die wete dat al is ons hier en tannie daar bly tannie se onwrikbare voorbeeld altyd deel van ons lewens. Dit wat tannie opgebou het hier op aarde sal nooit vergaan nie en dit leef voort in al die lewens wat tannie deur die jare aangeraak het. Tannie se lewe was vol liefde en omgee. Rus sag. Sag by Jesus se voete en aan God se regterhand. Salomo se deugdes is bewaar in die nagedagtenis van ‘n ystervrou en reus.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s