Reën vir die siel

reen2

Hoe heerlik is dit nie om die gekletter van die reën op die dak te hoor nie. Die reuk van vars lug. Alles lyk sommer nuut en skoon. Dis asof alles wat sleg was weg gewas was met die heerlike reën water. Hoe geseënd is die aarde nie met die nuwe krag wat nou deur sy are vloei. Boere juig. Dit reën, die oes gaan goed wees want God is goed. God het ons gebede verhoor en ons lande gevul met die nodige voeding.

reen1
Maar hoe swaar was dit nie voor die reën nie. Jy bid elke minuut van elke dag. En elke dag voel dit of niemand jou hulpkreet hoor nie. Elke dag voel dit asof daar niks is wat jy kan doen nie. Jou hande afgekap. Jou kop sig gedink oor hoe nou wat nou. Bekommernisse groei. Finansies, veiligheid, sekuriteit. Hoe sorg ek vir my gesin en my geliefdes? Dis juis dan wanneer jy moet vasstaan in jou geloof. Maar dis seker een van die moeilikste dinge om te doen. Te glo wanneer alles binne jou sê dit gaan nie werk nie. Om te glo terwyl mense vir jou lag want jy bid en vra en niks gebeur nie. Om te glo al spot mense jou en jou God. Jy antwoord: Wag julle sal sien. Dit gaan kom reën. God gaan die water bring en ons gaan die oes oes.” “Ag wat weet hy” is die antwoord wat baie dink.

reen3
Hoe is dit nie ook so in ons almal se lewens nie. Elke dag staan jy op met ‘n hoop vir die dag. ‘n Droom vir die toekom. Elke dag vra jy vir seëninge en elke dag wag jy geduldig op die antwoord. Jy het ‘n idee van hoe God gaan antwoord. Maar daar lê die fout. God antwoord op sy tyd en op Sy manier.

imagesG2V1PZ1F
In die woord gee God vir ons water as ‘n voorbeeld van soveel seen.
Psalm 51:3-21: Wees my genadig, o God, in u troue liefde, wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid! Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde! Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg en u oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Maar U verwag opregtheid diep in ‘n mens se hart: laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees, was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel; laat my weer jubel. Moet tog nie ag slaan op my sondes nie, wis al my skuld uit! Skep vir my ‘n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie! Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is, laat my U weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat U van ‘n mens verwag; dat die sondaars hulle tot U sal bekeer. Red my van ondergang, o God, my Redder, dat ek kan jubel oor u verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om u lof te verkondig. ‘n Offer vra U nie, anders sou ek dit bring; ‘n brandoffer wil U nie hê nie. Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging: U sal ‘n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Laat Sion u liefde en u goedheid ondervind: herbou tog die mure van Jerusalem. Dan sal die offers wat voorgeskryf is, weer vir U aanneemlik wees: offerdiere wat heeltemal verbrand word. Dan sal hulle weer bulle op u altare offer.

skoon2

“Anything you cannot relinquish when it has outlived its usefulness possesses you, and in this materialistic age a great many of us are possessed by our possessions.” —Peace Pilgrim

skoon4

Maar selfs met die belofte wankel ons. Dis ons natuur. Ons soek altyd op die maklike plek. Ek dink aan die naweek op die plaas. Die seuns is Sondag oggend uit berg toe. Beeste moet getel word. Heel opgewonde word skoene aangetrek en baadjies. Daar word gehardloop bakkie toe want hulle mag nie laat wees nie. Min wetend van die pad wat hulle moet stap. Die rotse wat hulle moet klim. Maar hulle is gereed. Gereed in hulle kinderlike geloof dat hulle dit kan doen. En watter avontuur. Hulle stap ongeveer 10km. Tel beeste. Elk met sy bottel water en gereed vir die groot klim. Hulle word gekrap deur takke, gly op klippe en raak moeg. Maar hulle hou aan. Daar is werk om te doen. Hulle kom onder moeg en uitgeput. Klim op die bakkie met ‘n gevoel van sukses. Ek het die berg gewen. Ek het dit gemaak. By die huis suis ons ore oor die stories van al die avonture. En ‘n paar minute later kom die klagtes van seer bene en styfheid. Maar tipies kind word daar volleyball gespeel en gebaljaar. Alle seer weer vergete.

images1IPHHSM8
Ek sit nou en dink aan hoe wonderlik dit nie is nie. Ons almal het ons berg. Ons almal het ons uitdagings en ons vrese. Ons trek aan. Maar wat trek ons aan? Trek ons aan om net die dag om te kry maak nie saak of ons bo uitkom of nie. Trek ons aan met die wete dat ons gepanser is met die wapenrusting van God wat ons verseker dat Hy ons sal dra deur die moeilike opdraendes en veilig hou oor die gladde klippe. Vertrou ons dat Hy ons deur die gelyke, glipperige en ongelyke sal dra? Dis die verskil. Hoe is jy aangetrek vir jou berg?

imagesE0OVYNJO
Johannes 4:10-14: “Jesus het haar geantwoord: “As jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê: ‘Gee My ‘n bietjie water om te drink,’ sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou lewende water gegee het.” Die vrou sê toe vir Hom: “Meneer, jy het nie eens ‘n skepding nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Maar Jesus antwoord haar: “Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; maar wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom ‘n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.”

imagesUW4G9GG9
God gee elke dag vir ons water. Water uit die bron van lewe. Sonder water kan ons nie deur ‘n dag nie. Ons liggame is afhanklik daarvan. Ja daar is mense soos ek wat nie daarvan hou om water te drink nie. Maar water kom darm in verskeie vorms: koffie, tee, koeldrank ens. Dis vloeistof wat die liggaam nie nodige energie gee om ‘n taak te verrig. Dis vloeistof wat die droogheid van jou mond verwyder en jou droë keel weer nat maak sodat jy die nodige woorde kan uiter en asem kan skep.
Die Here gebruik die voorbeeld van ‘n boom. As ons ‘n boompie plant is hy klein. Elke dag benodig hy die nodige water om in sy wortels te vloei sodat hy kan vorm en grootword.

imagesTR2EO9LJ
ESEGIEL 31:4: Die water het hom groot laat word, die onderaardse waters het hom ‘n hoë boom gemaak. Groot strome water het om hom geloop, en van hom af stroompies na al die ander bome toe.
ESEGIËL 31:14: Geen boom by die water sal weer so hoog groei nie, nie een se top sal tot tussen die wolke kom nie, geen boom sal weer soveel water hê dat hy so hoog sal staan nie. Hulle word almal oorgegee in die mag van die dood. Hulle plek is onder die grond tussen die mense wat in die graf is.”

skoon1
Maar buiten dat water jou voed maak dit ook skoon. Dit suiwer jou niere van alle gifstowwe. Om te detox is mos nou die inding by dames wat graag bietjie gewiggies wil verloor. Maar hoe werk die detox? Maklik jy drink stowwe wat jou liggaam van binne reining. Wat alle slegte dinge uitwas en jou reining. Maar hoekom reining ons net ons liggame? Is ons siel nie net so belangrik nie? Moet ons nie gereeld reining en skoonmaak wat binne ons harte en koppe aangaan nie? Moet ons nie ontslae raak van al daai duiweltjies wat gereeld vir ons sê jy kan nie, jy gaan nie, jy is verkeerd, jy is die verloorder nie. Dis juis dan wanneer ons die water van die woord moet opneem en luister na wat ons Pappa vir ons sê in Sy woord.

skoon3

Skoonmaak bevry jou van ’n klomp goed in jou lewe. Want jy sien, alles waarop jy vertrou om jou gelukkig te maak, al die goed wat jy glo vir jou gemoedsrus gaan gee eerder as God, alles wat belangriker as God is in jou lewe, hoort nie daar nie. Dit is juis dit wat gereining moet word. Wat weggewas moet word en vernuwe moet wees. Dis daar waar jy die waspoeier en jik en “stain remover” moet gebruik. Daarom toe Hiskia hulle begin skoonmaak, het hulle skoonmaak hulle weer by God gebring! By ware vreugde! Ek het nie meer tyd vanmôre nie, maar goed waaroor ons verder moet dink:
Hoe maak jy skoon en weet jy wat moet jy was en weggooi?
1. Besluit of dit jou gelukkig maak en of dit God sal gelukkig maak?
2. Watter goed in jou huis het jy nie meer nodig nie en vat eenvoudig plek? Raak daarvan ontslae. Verkoop dit, gee dit weg, bring dit kerk toe dat ons dit kan uitdeel vir mense wat dit nodig het. Jy sal die vreugde van gee ook ervaar!
3. Watter goed (of waarop) vertrou jy om vir jou geluk en sekuriteit te bied, eerder as God in jou lewe? Raak daarvan ontslae, want dit is ’n afgod!
4. Watter goed (idees, tradisies, voorkeure of afkeure) “stoor” ons as familie, of dra ons saam wat maak dat ons nie in eenvoud by die Here Jesus se voete kan sit?

imagesJ0NF1NPL

DEUT 28: AS jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die HERE jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die HERE jou God. Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in die veld. Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee. Geseënd sal wees jou mandjie en jou bakskottel. Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang. Die HERE sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word; op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie voor jou uit vlug. Die HERE sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles waar jy jou hand aan slaan; en Hy sal jou seën in die land wat die HERE jou God jou sal gee. Die HERE sal jou vir Hom as heilige volk bevestig soos Hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die HERE jou God hou en in sy weë wandel. En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van die HERE oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees. En die HERE sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, in die land wat die HERE aan jou vaders met ’n eed beloof het om aan jou te gee. Die HERE sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. En die HERE sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die HERE jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen, en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie.

imagesGDP90G3D

Ons is nietige mense. Mense wat so geneig is om ons geluk en daaglikse benodighede te gaan soek in alles om ons. Ons leef en jag van punt a na punt b en bekommer ons dood oor hoe ons alles gaan klaar kry voor vanaand. Vanaand as ons in ons bed lê dan begin ons weer worry oor alles wat ons vergeet het om te doen en wat nog gedoen moet word die volgende dag. Dis ‘n nimmereindigende jaagtog na oorlewing. Ons soek antwoorde en oplossing by mense. Dis ons grootste fout. Ons het verslaaf geraak aan tegnologie. Verslaaf geraak aan die internet en maak staat op mense. Ons vra vir hulp uit alle oorde behalwe by die een oord wat die belangrikste is, God. Ons vergeet dat ons tot niks instaat is sonder Hom wat ons krag gee nie. Ons verkwik nie ons siel met die bron van lewe nie. Ons hoef nie lewensmoeg te wees nie. Ons hoef nie snags wakker te lê nie. Ons hoef nie bekommerd te wees oor more nie. Ek weet dis deel van menswees en menslik. En ek weet dis iets wat ons altyd sal doen. Maar ons kort ‘n nuwe gewoonte. Een waar ons alles by God se voete lê. Een waar ons 24/7 met Hom praat. Terwyl ons loop, koffie drink, bestuur of ‘n brief tik. Dit moet ‘n daaglikse “gewoonte” wees om met ons Pappa te praat. Om het Hom ons probleme te deel en te vertrou dat Hy sal voorsien. God sê is Sy woord dat Hy niks met ons sal laat gebeur wat ons nie kan hanteer nie. Hy verseker ons dat nog voor ons ‘n probleem het Hy reeds die oplossing sal verskaf. Sy versekering is reeds daar. Al wat nou kort is ons geloof. ‘n Onwrikbare geloof dat Hy daar is, dat Hy sal voorsien.

imagesD1CFK7PK

Onse Liewe Pappa Vader vandag is ‘n nuwe dag. Vandag het die son sy straaltjies begin deurskyn. Die reën van die afgelope paar dae is nou verby. Die lug is skoon en die aarde gevoed. Pappa Vader dankie dat U vir ons sorg. Dankie dat U gee wanneer ons dit nodig het. Elke druppel reën word ontvang met ‘n dankbare hart. Elke druppel reën bring ‘n seen. ‘n Seen van skoonmaak. Van reiniging. Pappa Vader ek lê vandag elke persoon voor U voete neer wat ‘n behoefte het. Ek lê elke persoon voor U voete neer wat siek is of U benodig. Pappa Vader by U voete kan hulle gereining word. Pappa het elkeen om te kan huis skoonmaak van binne. Om hulle kaste uittepak en dit wat onbenullig is of wat alreeds dood is weg te gooi. Pappa Vader bring vernuwing van Gees en hart. Pappa Vader ek bid die bloed van U seun Jesus Christus oor elkeen. Vergewe ons omdat ons so nietig en dom is. Help ons om U pad te stap met die nodige wapenrusting en die wete dat U met ons is, elke tree, elke dag. Amen.

imagesOBTZDJXU

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s