Tweede kanse

Daar gebeur baie dinge in ons lewens wat ons berou. Partykeer is dit ‘n woord wat ons sê of ‘n handeling wat ons doen.

kans1

As jy nou net daar waar jy sit, terugdink aan jou grootste tweede-kans-oomblik, kry jy heel moontlik, soos ek, trane in jou oë.

Dalk word jy kanse gegun soms keer op keer sodat jy moet besef jy moet doen wat God in jou hart plaas om te doen, OF om jou ‘ways’ te verander. Moontlik om jou kans op die ewige lewe te verkry, jou sake met geliefdes of selfs ‘on’geliefdes reg te stel. Daarom is ernsitge siektes (al is dit hoe bitter swaar en seer)deels genade omdat jy tyd kry om te groet, vrede te maak, of dalk te bekeer? Dalk.
“STOP and stare…”

kans4

Tweede kanse’ is ‘n storie oor lewe, grootword, regte en verkeerde keuses maak, vashou aan dit waarin jy glo, ouerskap en hantering van die dood. Wat egter die sterkste uitstaan, is die liefde.

imagesYLNUIVZ5

Ek plaas graag die storie van Josias van die Bybelgenootskap:

Dit vind plaas teen die agtergrond van die konflik in die 1980’s in hedendaagse Namibië.
Josias Niholonge, ‘n Kwanyanasprekende onderwyser en Christen, is een dag deur ‘n groep gewapende mans voorgekeer. Hulle het sy geloof as daad van verraad beskou.
Toe Josias besef dat daar geen uitkomkans is nie, het hy sy aanvallers gesoebat vir een laaste spreekbeurt. Hy het sy Bybel oopgemaak en uit Romeine 8:31-39 begin voorlees. “God is vír ons, wie kan dan teen ons wees? … Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? … Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.”
Hy was nog besig om te lees toe die skote klap. Hy het net daar gesterf. Sy bloed het die bladsye van die Bybel bevlek waaruit hy nog oomblikke tevore gelees het.
Nadat hulle die paar items van waarde van Josias se liggaam gesteel het, het die aanvallers op die vlug geslaan. Een het egter teruggekom. Hy het die Bybel gegryp.
Hierdie man het as kind klasse by ‘n sendingskool bygewoon en wou nog altyd sy eie Bybel gehad het. Hy het die Bybel weggesteek. Die Bybel is waarlik lewend en aktief. Soos die soldaat dit gelees het, het sy gewete hom begin pla. Hy het selfs een keer die Bybel in die vuur gegooi toe die waarheid vir hom te veel begin raak het. Hy was egter in twee geskeur en het vinnig weer die Bybel uit die vlamme gekrap.
Een aand het hy besluit om te dros en het oor die grens gevlug. Hy het by ‘n sendingkerk om hulp gaan aanklop. Daar het hy berading ontvang en vergifnis gevra aan die voet van die kruis. Die sendeling het vir hom ‘n nuwe Bybel gegee in ruil vir sy beskadigde een. Hierdie Bybel is later aan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, die oorspronklike uitgewer van die Kwanyana Bybel, geskenk.
Op die eerste bladsye van sy Bybel het Josias die datums van sy vrou se verjaardag, hul troudag asook die geboortedatums van al sy kinders aangeteken. Hierdie boek was vir hom beslis baie waardevol. Hy het, sonder om te aarsel, sy lewe vir die waarheid van die Woord opgeoffer. Sy Bybel is ‘n bewys van sy oorwinning in Christus en God se reddingskrag.
Niemand sal ooit kan sê hoeveel lewens gespaar is omdat daardie een siel in die middel van ‘n oorlog, besluit het om sy wapen neer te lê en eerder God se wapenrusting aan te trek nie. Dit is ‘n boodskap van opoffering en hoop. God werk wanneer die situasie vir ons baie donker lyk en soms word ons geroep om alles vir Hom op te offer – ja, selfs ons lewe. Hierdie storie ‘n bewys dat God alles ten goede laat meewerk en dat hy omgee vir almal en direk met elkeen se hart praat deur sy wonderlike Woord, die Bybel.
“Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is.” Romeine 8:28

kans2
Ek het eendag ‘n baie waar ding raakgelees, en julle het dit tien teen een al gehoor:
Niemand lê eendag op hul sterfbed en vra om hul bankstate te sien sodat hulle die bankbalans kan sien nie, nee, almal wil hul familie by hulle hê. Maak werk van jou tweede kanse, en “consider yourself lucky” as jy al (soos ‘n kat, 9 lewens het) jy by jou negende tweede kans trek.

So gaan drink ‘n koffie saam jou familie en vriende. Lag saam tot die trane loop. O lag bly darem maar net die beste medisyne….Ek besef toe ook dat ek so lanklaas so gelag het.
Soms is jou “life-line” van tweede kanse aanmekaar gesit. Bloot God se genade.
Luister dalk hoekom jy tweede kanse gegun word. God probeer dalk vir jou iets sê.

kans3

Leer.
Laat jou tweede kanse VIR jou werk, deur jou werk, vir ander.

Beteken meer.
En moenie wag tot more, want jy leef dalk reeds in jou tweede kans…

imagesMVT2NJXQ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s