Tydlyn van my lewe

ged10

Die Tydlyn. Volgens definisie is dit die lyn wat getrek kan word om aan te dui watter gebeurtenisse wanneer in jou lewe gebeur het.  Ons almal se tydlyn verskil. Een ding is egter by almal die selfde. Daar is ‘n begin en ‘n einde. Die middel is in ons hande. Soos ‘n pastoor aan ons graad 12 leerders verduidelik het: “It is a pinprick of the hugeness of a hall.” Hoe groot is daai gaatjie wat die naald maak? Watter invloed het daai gaatjie op iemand se lewe, of op jou eie lewe? Hoe verander dit jou pad, jou uitkyk op die lewe?

tyd2

Die bybel se tydlyn is ongelooflik en ingewikkeld maar tog so fasinerend. Elke ding het sy spesifieke tyd en plek. Dit begin by die paradys. Daarna word die Israeliteite voorberei vir die koms van die Koning. Slawerney vind plaas en rigters en konings word gegee vir leiding en reëls en die bou van ‘n fondasie in God se woord. Die ryk word verdeel en ons word geseën met die geboorte van Jesus.

tyd7

As ons na ons lewens vandag terugkyk is ons nie ver van dieselfde tydlyn af nie. Ons almal het ons begin gemaak in die paradys toe ons as kleuters onbewus was van al die gevolge vanons dade.Soos ons groot geword het het ons slawe geword van ons eie drome. Ons eie wil om te doen wat ons wil wanneer ons wil. Ons fondasie is gebou maar die mure is krom en skeef as gevolg van ons eie nalatigheid om ons vertrou in God te plaas en Hom ons boukontrakeur te maak. Maar nes ons verdeel is is ons geseën in die wete dat Hy Sy eie seun gegee het vir ons om vry te wees. Hy het aan ons die toerusting gegee om ons tydlyn uniek te maak volgens sy wil. Al wat ons moet doen is GLO.

tyd3

Prediker 3 stel dit soos volg:

2     ’n tyd om gebore te word en ’n tyd om te sterwe, ’n tyd om te plant en ’n tyd om uit te roei wat geplant is,

3     ’n tyd om dood te maak en ’n tyd om gesond te maak, ’n tyd om af te breek en ’n tyd om op te bou,

4     ’n tyd om te ween en ’n tyd om te lag, ’n tyd om te weeklaag en ’n tyd om van vreugde rond te spring,

5     ’n tyd om klippe weg te gooi en ’n tyd om klippe bymekaar te maak, ’n tyd om te omhels en ’n tyd om ver te wees van omhelsing,

6     ’n tyd om te soek en ’n tyd om verlore te laat gaan, ’n tyd om te bewaar en ’n tyd om weg te gooi,

7     ’n tyd om te skeur en ’n tyd om aanmekaar te werk, ’n tyd om te swyg en ’n tyd om te spreek,

8     ’n tyd om lief te hê en ’n tyd om te haat, ’n tyd vir oorlog en ’n tyd vir vrede.

9     Watter voordeel het hy wat werk, daardeur dat hy hom vermoei?

10   Ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel.

11   Alles het Hy mooi gemaak op sy tyd; ook het Hy die eeu in hulle hart gelê sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot end, kan uitvind.

12   So het ek dan ingesien dat daar niks beters onder hulle is nie as om bly te wees en om goed te doen in die lewe.

13   En ook — dat elke mens eet en drink en die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid; dit is ’n gawe van God.

14   Ek het ingesien dat alles wat God doen, vir ewig sal bestaan; daar kan niks bygevoeg en daar kan niks van weggeneem word nie; en God het dit so gemaak dat hulle moet vrees voor sy aangesig.

15   Alles wat is, was alreeds; en wat sal wees, was alreeds; en God soek weer op wat verbygegaan het.

16   Verder het ek ook gesien onder die son die plek van die gereg — daar was onreg, en die plek van geregtigheid — daar was onreg.

17   Ek het in my hart gesê: Gód sal die regverdige en die goddelose oordeel, want dáár is ’n tyd vir elke saak en vir elke werk.

18   Ek het in my hart gesê: Ter wille van die mensekinders gebeur dit, dat God hulle kan beproef, en dat hulle kan insien dat hulle in hulleself vee is.

19   Want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere: hulle het een en dieselfde lot; soos die een sterwe, so sterwe die ander, en hulle almal het dieselfde asem, en ’n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie; want alles is tevergeefs.

20   Alles gaan na een plek toe; alles is uit die stof, en alles keer na die stof terug.

tyd1


Dit word so mooi en duidelik gestel. Die moeilikste is om aan te hou glo. Om vas te hou aan dit waarin ons glo en om te weet dat ons nooit alleen is nie. Die verskil tussen ‘n suksesvolle leier en sy volgelinge en ‘n slawedrywer is eenvoudig. ‘n Suksesvolle leier lei met gevoel. Hy sien sy mense raak. Hulle hartseer, hulle geluk. Nog voor hulle iets kan sê is hy daar met ‘n skouer, sakdoek of net ‘n woord. Hy is bereid om reëls neer te lê. Hy is bereid om die wat wankel en wegtrek weer terug te bring op die regte pad. Hy lei met wysheid en menslikheid. Hy sien die hart raak. Dit is die waardevolste in enige leier. Sy geloof in menswaardigheid. Sy geloof dat God hom sal lei op die regte plek en regte tyd.

tyd4

Mens kom voor ‘n kruispad waar mens wil of moet besluit wat gaan jou volgende skuif wees. Gaan hy voorentoeof agtertoe. Partykeer maak die toekoms mens bang. Anderkere vreesbevange en voel jou voete vas gesement in die hede en jy kan nie jou skuif maak na jou drome. Dis dan wanneer jy op jou kniee gaan en sê:

tyd5

“Abba Pappa Vader. Hier is ek. Neem my. U het my lewe beplan en U het my gelei tot waar ek is vandag. Gee my die nodige krag sodat ek dit wat ek nou gaan aanpak dit sal aanpak in U en met U. Here seen my met die bloed van U seun en vergewe my al my sondes. Maak my hart stil en hou my voete op die regte pad. Sonder U is ek niks. Met U is ek alles. Amen.”

tyd6

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s