Geseend is jy onder vroue

vrou2

Wat sê die bybel oor ‘n christen moeder?

Vandag is moedersdag. ‘n Baie spesiale dag vir elke ma, ouma en oumagrootjie. Om die woord moeder te omskryf gaan ek ‘n verhaal gebruik wat geskryf is deur Temple Bailey. Met die verhaal gaan ek stilstaan by sekere eienskappe van moederskap.

 

n Jong moeder het haar voete op die pad van die lewe geplaas. “Is die pad lank?” het sy gevra?”. “Ja, en dis moeisaam en jy sal veel ouer wees voodat jy die einde bereik. Maar die einde sal beter as die begin wees.

“Maar die jong moeder was gelukkig en sy het gedink dat niks beter kon wees as hierdie jare nie. Sy het met haar kinders gespeel en vir hulle blomme langs die pad gepluk en saam met hulle in die helder strome van die lewe geswem. Die son het op hulle geskyn en die jong moeder het gesê: “Niks sal mooier wees as die tyd nie”

‘n Christen moeder is gekies om aan kinders liefde te gee. Die Here het elke kind gekies vir sy/haar eie moeder. Die bybel noem kinders die gawe van God.

Titus 2:4-5 verduidelik die toewyding van moederskap met die woorde:

“sodat jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoë te wees, kuis, huislik, goed en onderdaning aan hul mans, sodat die woord van God nie belaster kan word nie.”

Maar dis nie einde van die lesse nie.

images8Y4WK7V7

Toe het die nag gedaal en ‘n storm het opgesteek en die pad was donker en haar kinders het gebewe van angs en koue. Die moeder het hulle nader getrek en hulle omvou met haar liefdevolle arms en die kinders het gesê: Liewe moeder ons is nie bang nie, want moeder is by ons en geen kwaad sal oor ons kom nie. En die moeder het gesê: “Dit is ‘n beter dag as die skoonheid van die dag want vannag het ek my kinders die betekenis van moed geleer”

Die oggend het gekom en daar was ‘n steil heuwel voor hulle en die kinders het geklim en moeg geword. Die moeder was ook moeg maar sy het gedurig vir die kinders gesê “hou moed. Ons is netnou daar”. So het die kinders geklim en toe hulle bo uitkom het hulle gesê “Moeder ons sou die nie sonder jou kom gedoen het nie. Toe die moeder daai nag gaan lê het sy opgekyk na die sterre en gesê “Hierdie is ‘n beter dag as gister, want my kinders het die betekenis van volharding en inspanning geleer. Gister het ek hulle moed gegee maar vandag het ek hulle krag gegee.

God se woord en bybelse seining van die wêreld word daagliks geonderig deur moeders. Hulle woorde hulle dade en hulle aanraking. Parytkeer is die “kyk” ‘n lewensles op sy eie.

Onderrig moet ondersteun word deur die fondasie wat gelê is in die 10 gebooie en die skrifte van die Bybel.

Kinders moet weet wat is die verskil tussen reg en verkeerd en ons as ouers stel daai voorbeeld en gee die riglyne en later die handvatsels oor.

Kinders leer wat moeders hulle leer.

FB_IMG_1493293316650

Romeine 12:3 stel dit soos volg:

“Want deur genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is dat hy nie meer van homself moet dink nie maar meer moet dink aan ander.

Want soos ons in 1 liggaam baie lede het en die lede nie almal saamwerk nie so is ons almal as 1 liggaam in God”

Kinders is ‘n gawe van God: Ps 127:3-5

“Kyk, seuns is ‘n erfdeel van die Here; die vrug van die moederskoot is ‘n beloning”

Die volgende dag het onheilspellende wolke aan die hemel saamgepak, wolke van haat en boosheid en oorlog en die kinders het in die donker gevrees, rondgetas en gestruikel. Die moeder het vir hulle gesê “Kyk boontoe. Hef julle oë op na die Lig.” En die kinders het hul oë opgehef na die berge en agter die wolke die Ewige glorie gesien. Dit het hulle gelei en verby die duisternis gebring. Daardie nag het die moeder gesê “Dit is die beste dag van almal, want vandag het ek my kinders by God gebring”

Toe die moeder oud geword het, het haar kinders sterk en moedig gestaan. Waar die pad ongelyk was, het hulle haar opgetel, totdat hulle oor die heuwel gestap het waar die skitterende pad op goue Poorte uitgeloop het. Die Poort het vir haar oopgeswaai en die moeder het gesê “Ek het die einde van die reis bereik. Nou weet ek dat die einde beter is as die begin,want my kinders kan die pad alleen wandel”

Die kinders het gesê “Moeder u sal altyd by ons wees al het u deur die Poorte gestap”. Hulle het gestaan en kyk hoe sy alleen ingaan en die hek toegeswaai het. Hulle het toe gesê “Ons kan haar nie sien nie, maar ‘n moeder soos ons sin is altyd by ons. Sy is meer as ‘n herinnering – sy is ‘n lewende teenwoordigheid.

‘n Moeder is ‘n versorger-konstant beskikbaar en vol aanvaarding en onvoorwaardelike liefde

‘n Moeder vorm integriteit en stel die onwrikbare voorbeeld van wat ‘n godelike lewe is en hoe dit gelei moet word.

 111

Die volgende gedig van ‘n kind omskryf dit so mooi.

Ma, ek skryf vir jou ‘n gedig

Sonder fensie leestekens

Sonder woorde wat rym

Sonder bywoorde

Net sommer ‘n kaalvoet gedig

Want jy maak my groot

In jou krom klein handjies

Jy beitel my met jou swart oë

En spits woorde

Jy draai jou leiklipkop

Jy lag en breek my tente op

Maar jy offer my elke aand vir jou

Here God

Jou huis my enigste bybel

‘n Ma is iemand wat jou altyd sal liefhê

Sy is die een wat altyd na jou sal oplet en haar hande sag al werk sy hard.

Haar glimlag is so sag en haar trane so stil

‘n ma ken alles en sal alles doen vir haar kind.

Vriendelike of kwaai

Sy is ‘n ma maar sy bly wie sy is

Die een wat sorg vir wie haar kinders is.

Moedersdag is ‘n dag wat jou sal herrinner om dit deur die jaar te doen, net soos wat ons besoek aan die krip van Bethlehem ons herinner aan Hom wat sy lewe vir ons gegee het en ons hoop om vir Hom lewe te gee. Daarom bring moeders in die ware sin van die dag ‘n gelaaide woord: liefde

Spreuke 31:10-31

Wie sal ‘n deugsame vrou vind? want haar waarde is ver bo korale. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed, en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Sy sorg vir wol en vlas, en sy werk met gewillige hande. Sy is soos die skepe van ‘n handelaar—van ver af bring sy haar brood in. En sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies. Sy dink na oor ‘n stuk grond en koop dit, van die vrug van haar hande plant sy ‘n wingerd. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arms stewig. Sy voel dat haar wins goed is, in die nag gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok, en haar handpalms hou die spoel vas. Sy brei haar handpalm uit na die ellendige, en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlaken stof. Sy maak vir haarself dekens, haar tabberd is van fyn linne en purper. Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit. Sy maak hemde en verkoop dit, en gordels lewer sy aan die handelaars. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrigting is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar: Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; ‘n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word. Gee haar van die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in die poorte.

Mag jy geseend wees onder vroue en mawees.

Geseend is jy onder vroue – Lukas 1:42

imagesAP1MY6O5

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s