Die CV

​Na ‘n emosioneel uitputtende week soos die een besef mens net van vooraf hoe slu die duiwel is.  Op ongesiene wyses probeer hy elke druppel hoop, liefde en geloof uitsuig.  Dis soos ‘n dam wat leeg is na ‘n droë seisoen sonder water.  So worstel baie van ons daagliks met depressie en ‘n gevoel van hulpeloosheid, alleen wees, uitgeworpenheid.  Ons siele word deurboor met gevoelens en gedagtes en ons kan dit nie hanteer nie, of weet nie hoe om dit te hanteer nie.  Ons is so desperaat opsoek na antwoorde dat ons heeltemal die probleem miskyk. Die antwoord lê voor ons maar ons sien dit nie want ons klou aan ons eie draaglike kennis vas. Ons kyk verby die woorde in Psalm 9:10 “So is die Here dan ‘n rotsvesting vir die verdrukte, ‘n rotsvesting in tye van benoudheid.”

In ons deurgekrapte lewe is die belofte in Romeine 8:38-39 “Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, Onse Here, is nie.” verlore.  Ons drentel deur die dae. Dolleeg en desperaat.  Die antwoord is egter eenvoudig: kyk op na bo.  

“Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.” Matt 6:33. Die lewe is soos ‘n CV.  Elkeen het sy spesiale dekblad. Op die dekblad skryf ons met trots wie ons is en hoe ons gekontak kan word. Ons deel ons persoonlike inligting en duik in, in die hoop   ons droom kan bewaarheid. Die draad van ons lewe word deurgetrek met ons skooljare en ondervinding. Ons stel ons doelwitte duidelik en is dankbaar vir hulle tyd. 

Dit is darm ‘n wonderlike CV. Nes God. Hy gee aan ons elke dag. Splinternuut. Hy het klaar ons dag beplan en help ons (indien ons inwillig) om alles te bemeester. Elke dag se doelwitte is lank vooruit vir ons neergelê. Ons begin en ons einde. Die draadjies van ons lewe is gespan en ons moet soos Klara in Heidi ons voete vind en leer loop. Aan die begin is die deursettingsvermoë baie. Soos die pad egter moeilik word trek ons skuins en dwars. Ons wil dinge op ons manier gedoen hê en klaar. 

Ons opvoeding word meer want ons paaie word steiler en breër. Ons keuses moeiliker want niks is veronderstel om ooit maklik te wees nie. Hiermee saam kom ondervinding. Ons kry vriende en kennisse, kollegas en familie om ons op die manier te help.  Dit is egter ons keuse of ons gaan luister en hulp aanvaar of voort dobber op ‘n leë dam. Sodra ons moet begin kyk na ons doelwitte moet dit tog net beter wees as jou beste vriend sin want dis mos jou kompetisie. Alles ‘n gejaag na ‘n beter jy en lewe. Net hier maak ons die fout. Ons het klaar die beter lewe. Klaar die draad waarteen ons kan loop, die ondersteuning en ondervinding in die woord. 

“Soos die verkoeling van sneeu op ‘n oesdag, is ‘n betroubare boodskapper vir sy senders; want hy verkwik die siel van die Heer.” Spreuke 25:13. 

“Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.” Mattheus 5:16.

Alles kan oorwin word. Depressie, ongeloof, doelloosheid, druk, desperaatheid. Duiwelswerke wat deur die bloed van Jesus vrygekoop is sodat ons die ewige lewe kan beerwe. 

Dierbaar, dankbaar, dienskneg, doelgerig, dapper, dryfkrag, deursettingsvermoë alles moontlik deur Hom wat ons krag gee. Curriculum Vitae geskryf deur ‘n Meester en gelewe deur ‘n leerder. Vol vertroue en hoop op ‘n blink toekoms

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s